Samferdselsdepartementet

Nettavisens oppslag om Navarsete og ferjekjøp

Nyhet   •   sep 08, 2010 09:13 CEST

Nettavisen har i dag et oppslag om tidligere samferdselsminister Navarsete og anskaffelse og drift av gassferjer. Deler av innholdet er egnet til å gi et uriktig bilde av saken.

Alle beslutninger vedrørende de fem gassferjene ble fattet i 2004, før Liv Signe Navarsete tiltrådte som samferdselsminister i 2005.

Regjeringen behandlet kriteriene for utlysingen av to samband på E39 i 2003/2004. Her ble det stilt krav om gassferjer. Deretter gjennomførte Statens vegvesen utlysing av anbudskonkurransen og tildeling - uten involvering fra departementet.

Statens vegvesen tildelte i oktober 2004 anbudet til rederiet Fjord1, som vant anbudet basert på drift av fem gassferjer. Kontrakten som ble inngått i 2004, innebærer at staten kjøper ferjetjenester fra Fjord1 i en periode på ti år.

Byggingen av de fem gassferjene er ene og alene et anliggende mellom Fjord1 og det/de verftet/ene de velger.

Det er riktig som Nettavisen påpeker at bevilgningene har økt fra år til år. Dette skyldes et bedre tilbud til publikum, økte kostnader til blant annet drivstoff samt innføring av en ny avgift.