Finansdepartementet Norge

Nettmøte med finansministeren: Nettmøte om arbeid som vår viktigste ressurs

Nyhet   •   feb 16, 2010 16:05 CET

Det er arbeid, ikke olje, som er vår viktigste ressurs.

Under finanskrisen brukte vi mye oljepenger for å unngå arbeidsløshet og tap av kompetanse. Oljepengebruken kan ikke fortsette å øke. Nå må vi holde igjen hvis vi skal kunne møte morgendagens pensjonsforpliktelser og redusere  presset mot industrien. Dette for å unngå en unødig høy rente og sterk kronekurs. Diskuter med finansminister Sigbjørn Johnsen hvordan vi kan komme tilbake til 4-prosentbanen. Hvordan tror du vi best kan sikre velferdssamfunnet for de kommende generasjoner?

Spørsmål og svar under nettmøter på regjeringen.no omfattes av forvaltningens arkiveringsplikt etter arkivloven med forskrifter og innsynsretten etter offentlighetsloven. Alle spørsmål til nettmøtet vil derfor bli tilgjengelig i ettertid.

Nettmøtet er tidsavgrenset og det kan ikke påregnes at alle spørsmål blir besvart.
Dersom du ønsker at departementet skal følge opp saken videre eller dersom du ønsker å få et mer utfyllende svar på dine spørsmål, må du henvende deg skriftlig til departementet per e-post, per kontaktskjema eller sende et vanlig brev.

Nettmøtet er nå avsluttet

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dep/finansminister-sigbjorn-johnsen/Nettmoter/2010/Arbeid-er-var-viktigste-ressurs.html?id=593259