Kommunal- og regionaldepartementet

Nettportal for bestilling av valgutstyr

Nyhet   •   feb 18, 2011 16:27 CET

Departementet har i dag åpnet en egen nettportal for bestilling av valgutstyr til valglokaler. Gjennom portalen vil kommunene kunne bestille valgavlukker, valgurner og ulike skilt til valglokalene ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Departementet har i samarbeid med designere fått utviklet nytt valgutstyr og ny grafisk profil for valg. I arbeidet med de ulike elementene i løsningen er det lagt stor vekt på krav til universell utforming.

Departementet har inngått rammeavtale med firmaet REform som skal produsere utstyret. I tillegg har departementet inngått samarbeid med Valgforum som har ansvar for forvaltningen av portalen og for å svare på eventuelle spørsmål om utstyret. Informasjon om utstyret og hvordan bestilling skjer finnes på den nye portalen. Frist for bestilling er 10. mars.