Helse- og omsorgsdepartementet

Nettressurser og e-læringsprogram for barn med syke pårørende

Nyhet   •   feb 18, 2011 09:56 CET

Torsdag lanserte kompetansenettverket BarnsBeste nettresurser og elæringsprogram rettet mot barn som har syke pårørende. - Barn er skjøre, særlig i en situasjon hvor en av deres nærmeste er alvorlig syke, sa statssekretær Tone Toften i Helse- og omsorgsdepartementet under lanseringen.

Siden 2007 har regjeringen bevilget til sammen 95 millioner kroner til ulike tiltak til barn som pårørende. Satsingen var opprinnelig knyttet til tiltak for barn av psykisk syke eller rusmiddelavhengige foreldre, men ble fra 2009 utvidet til å gjelde barn generelt.

- Dessverre er det slik at barn ofte føler en smerte som kan være vanskelig for andre å oppdage. Samtidig vet vi at barn har et behov for å bli sett og få hjelp.

Målet med den tjenesten som lanseres i dag er nettopp at vi skal kunne oppdage og følge opp barn som trenger hjelp på et tidligere tidspunkt, og på en langt mer systematisk måte enn i dag, sa Toften, og fortsatte:

- For det er slik at når mor eller far trenger helsehjelp, så får de det, men det er for få som ser barnas behov. Det må være like selvsagt at barna får hjelp, som at foreldre eller andre foresatte får det.

Siden 2007 er det blant annet bevilget midler til et informasjonshefte for barn, utvikling av læringstilbud ved helseforetakene, kompetansehevende tiltak og tiltak i regi av frivillige organisasjoner og kommuner.

- Vi har også opprettet kompetansenettverket BarnsBeste ved Sørlandet sykehus og satt i gang to større forsøk med lavterskeltilbud ved Vestre Viken HF og Sør- Trøndelag HF.

Les mer på www.barnsbeste.no.

 

Tweet Følg oss på Twitter