Adecco Norge AS

NHO om endringene i lov for innleie: Politisk, pragmatisk og positiv

Nyhet   •   okt 31, 2012 14:59 CET

Lovendringene som trer i kraft 1. januar er høyt på agendaen i NHO denne høsten. Direktør arbeidsliv i NHO Service Terje Nygaard og fagsjef for bemanningsbransjen Even Hagelien forteller om hvordan de har jobbet med en god overgang for sine medlemmer.

- Dette er en veldig viktig endring som endrer rammebetingelsene for bransjen, så dette har stor betydning, sier Terje Nygaard. Han kan fortelle at hele NHO har jobbet med å forberede sine medlemmer i ulike bransjer på endringene som kommer.  – For det første gjelder dette endringene som gjennomføres 1. januar 2013, med implementeringen av likebehandlingsprinsippet som sier at innleide arbeidstakere skal minst sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom den innleide hadde vært ansatt hos innleier for å gjøre samme arbeid.

– Så trer solidaransvaret i kraft 1. juli 2013, som betyr at innleier hefter på samme måte som en selvskyldnerkausjonist for utbetaling av lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring etter kravet om likebehandling. Arbeidstaker må i så tilfelle fremme skriftlig krav overfor innleiebedriften senest innen tre måneder etter kravets forfallsdato, forteller Nygaard.

Positiv bransje

Even Hagelien representerer bemanningsbransjen i NHO og kan fortelle at bransjen har forberedt seg på effektene av direktivet lenge. – Direktivet ble vedtatt i EU allerede i 2008, forteller han. – Målet var å sikre bedre rettigheter for utleide vikarer, samtidig som det skulle anerkjenne bransjen som arbeidsgiver og legge til rette for et fleksibelt arbeidsliv. NHO har jobbet med dette på et politisk nivå i lang tid, blant annet gjennom en høringsuttalelse til Stortinget. Hagelien kan fortelle at bemanningsbransjen alltid har hatt en positiv tilnærming til direktivet.

På tross av at overgangen til nye regler nok vil bli utfordrende for bemanningsbransjen har han tro på at dette vil gå bra, men sier det er viktig å forberede seg for byråene og kundene deres. – Vi har laget maler for våre medlemmer til nye kundekontrakter og arbeidsavtaler for våre medlemmer som er tilpasset de nye lovendringene, sier han. – Dette krever en del forberedelse, men de som håndterer dette på en god måte i tiden framover, trenger ikke oppleve en dramatisk endring fra nyttår.

Ekspertgruppe

Det at lovteksten ble klar tidligere i år betydde ikke at alt var klart, og NHO har fortsatt sitt arbeid rundt forståelsen av lovendringene. Nygaard forteller at noe av det viktigste de har gjort er å sette ned en gruppe med store medlemsbedrifter. Her er også Adecco representert som ett av to bemanningsforetak.

– Gruppen jobber med forståelsen av regelverket. Det har vært viktig å se på hva som ligger i selve begrepene lønn og felles goder, forteller Nygaard. – Hva omfattes, og hva omfattes ikke? Basert på gruppens arbeid publiserte nylig NHO en artikkel med svar på de vanligste spørsmålene. I tillegg er en viktig del av NHOs arbeid å drive rådgivning for sine medlemmer, og holde kurs. Hagelien selv anslår at han holder to kurs i uken om lovendringene. Totalt vil det avholdes kurs i alle landets fylker, organisert av   regionkontorene,både for bemanningsbransjen og kundene deres.

Viktige vikarer

Landets vikarer bør også merke seg 1. januar 2013 som viktig: – Endringen betyr at en innleid medarbeider skal ha lønns- og arbeidsvilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid. I tillegg til noen praktiske endringer, er dette en viktig prinsipiell endring, sier Even Hagelien. – Dette er et felles løft for de ansatte i bransjen, og det er viktig.

 

Du mottar dette nyhetsbrevet fordi du har ønsket å bli holdt oppdatert fra Adecco om lovendringene som trer i kraft 1. januar 2013.