Stefanusalliansen

Niåringer dømt i Egypt

Nyhet   •   feb 27, 2013 07:23 CET

I Egypt er to unge gutter dømt for skadeverk mot Koranen, og tre menn soner fengselsstraff for krenkende atferd mot islam.

I Egypt fortsetter straffesaken som involverer to unge gutter i Ezbet Marko som ble anklaget for å ha vandalisert noen sider av Koranen i september 2012.

Rettskraftig dom: Guttene er skyldige

I oktober 2012, etter massiv internasjonal kritikk og et møte med lokale kristne, kunngjorde president Mursi at han ville benåde de to guttene. De er begge omkring ni år gamle og analfabeter. Guttene har hele tiden sagt at de fant noen sider av Koranen blant annet søppel, men at de ikke visste hva de hadde funnet, og at de derfor lekte med papiret.

Men i januar ble det, til manges overraskelse, klart at saken likevel var blitt videreført i rettsvesenet – i henhold til Artikkel 160 i egyptisk straffelov, som omhandler skadeverk mot religiøse «bygninger, symboler eller andre gjenstander».

Under en rettslig høring den 28. januar presenterte påtalemyndigheten motstridende bevis. Til tross for dette avgjorde domstolen den 4. februar at guttene skulle returneres til sine foreldre, uten frifinnelse. Juridisk betyr dette at de regnes som skyldige, men at de er for unge til å idømmes straff.

Familiene anket straks dommen, med den begrunnelse at det ikke finnes noe saklig grunnlag for anklagene. Dessverre har en appelldomstol avgjort at det «ikke foreligger grunnlag for en anke», og dermed er dommen rettskraftig.

Tre menn dømt til fengsel

I løpet av 2012 økte antallet blasfemianklager og lignende saker i Egypts rettsvesen. I august i fjor ble tre kristne menn, Bishoy, Makrem og Gamal, alle dømt til fengsel i henhold til landets blasfemilover. De nekter fremdeles for at de har gjort seg skyldige i slik krenkende atferd mot islam som de er dømt for, og de har tilbakevist bevisene som har vært fremlagt mot dem.

Imidlertid er deres ankeappeller blitt avvist, og de fortsetter å sone sine dommer.

Kilde: Middle East Concern