Innovasjon Norge Reiseliv

Nøkkeltall for norsk- og internasjonal turisme

Nyhet   •   mai 16, 2014 13:17 CEST

Gode tall og statistikk er blant våre viktigste verktøy i utviklingen av norsk reiseliv. Anskaffelse av denne informasjonen er derfor høyt prioritert i Innovasjon Norge – og all info deles årlig i vår Nøkkeltallsbrosjyre. Nå er tallene for 2013 publisert.

Nøkkeltallsbrosjyren inneholder fakta om norsk- og internasjonal turisme, og informasjon om Innovasjon Norges reiselivssatsing.

I 2013 ble det satt ny rekord for verdensturismen, med en økning på antall turistankomster på fem prosent. En god vekst, til tross for at de økonomiske utsiktene globalt sett er negative. Den gode veksten viser at den internasjonale turistnæringen er robust, og at man ikke kan se på økonomiske utsikter alene for å si noe om utviklingen.

I Nøkkeltallsbrosjyren får vi svar på hvor Norge befinner seg i den globale sammenhengen, samt detaljert informasjon om ulike regioner og deler av næringen. Sist men ikke minst, brosjyren inneholder utdrag fra vår turistundersøkelse og gir derfor informasjon om turisters bevegelses-, aktivitets- og forbruksmønster.

Last ned brosjyren her: http://www.innovasjonnorge.no/no/Reiseliv/Nyheter/nokkeltallsbrosjyren-2013/#.U3TLqaM4VaQ