Stefanusalliansen

Nord-Korea må granskes

Nyhet   •   feb 07, 2013 13:09 CET

(Bildet er fra hovedstaden Pyongyang, med utsikt over Taedong-elven og til det store Juche-tårnet. Foto: Creative Commons.)

Kan FNs Menneskerettighetsråd enes om å gjennomføre en storstilt granskning av menneskerettighetsbrudd i Nord-Korea?


Medlemmene av FNs Menneskerettighetsråd (UNHRC) bør stemme for etableringen av en undersøkelseskommisjon for menneskerettighetsbrudd i Nord-Korea, når saken kommer opp i rådets sesjon i februar-mars.

Det mener Human Rights Watch. Organisasjonen har utarbeidet et detaljert notat med spørsmål og svar om en slik undersøkelseskommisjon om Nord-Korea: Hvorfor er det så stort behov for en slik kommisjon? Vil den ha noen effekt? Hva er det som skal undersøkes? Hvordan kan man presse Pyongyang-regimet til å etterleve internasjonale menneskerettighetsstandarder?

– Støy og trass

– Gjennom flere tiår har Nord-Korea skjult noen av verdens mest systematiske og grove menneskerettighetsbrudd bak en vegg av støy og trass.

Det sier Julie de Rivero, advocacy-direktør for Human Rights Watch i Genève.

– Nå er tiden kommet for FNs menneskerettighetsråd til å gi sitt svar, og å utarbeide en formell, detaljert dokumentasjon over den nordkoreanske statens menneskerettighetsbrudd, inkludert de politiske fangeleirene og bortføringer av utenlandske statsborgere.

Det foregår en lang rekke ulike menneskerettighetsbrudd i Nord-Korea, blant annet:

bruk av kollektiv straff og tvangsarbeid i politiske fangeleirer. systematisk bruk av tortur og utenomrettslige henrettelser. voldtekt og seksuelle overgrep. at man fratar store deler av befolkningen mat. tvangsbortføringer av utenlandske statsborgere, først og fremst fra Sør-Korea og Japan.

Vil ikke samarbeide

Nord-Korea har gjennomført en systematisk «ikke-samarbeidslinje» i sitt forhold til FNs menneskerettighetsmekanismer. De nekter også å samarbeide med FNs spesialrapportør, og de anerkjenner heller ikke noen av FN-resolusjonene som omhandler menneskerettigheter i Nord-Korea.

Denne linjen ble svært tydelig senest i november 2012, da en nordkoreansk FN-delegat kalte spesialrapportørens rapport for «... et produkt av USA og EU sin fiendtlige politikk mot Den demokratiske folkerepublikken Nord-Korea – et typisk eksempel på politisering, dobbeltmoral og eksklusivitet når det gjelder menneskerettighetssaker».

Nord-Korea har deltatt i Menneskerettighetsrådets rutine med periodiske høringer om hvert enkelt lands menneskerettighetssituasjon (Universal Periodic Review; UPR). Men Nord-Korea nektet til syvende og sist å følge protokollen, og ville ikke svare på hvilke anbefalinger fra andre land man var forberedt på å akseptere og implementere.

Tror på «ja» til undersøkelseskommisjon

Det har vakt glede at Japan har gått offisielt ut med en klar melding om at landet vil støtte opprettelsen av en slik undersøkelseskommisjon, når Menneskerettighetsrådet møtes i februar-mars. Human Rights Watch sier at det er stor grunn til å tro at rådet vil kunne bli enige om dette. Når det gjelder Norge, så er vi for inneværende periode ikke medlem av Menneskerettighetsrådet (Norge var medlem fra 2009-2012).

LES HELE SAKEN: HUMAN RIGHTS WATCH