Utenriksdepartementet

Norge bak viktige debatter i FNs menneskerettighetsråd

Nyhet   •   sep 17, 2010 15:28 CEST

Tro og ytringsfrihet. Vold og overgrep på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet. Norge har denne uken vært sentral i få disse to viktige og vanskelige debattene på dagsordenen i FN.

Norsk og internasjonal PEN arrangerte torsdag 16. september, med norsk støtte, et bredt anlagt debattmøte om tro og ytringsfrihet i FNs menneskerettighetsråd. Bakteppet for debatten var forslaget fra enkelte land om å utarbeide en konvensjon som beskytter religioner mot kritikk. Debattemøtet demonstrerte at ytringsfriheten har sterk støtte langt utover den vestlige verden og tydeliggjorde viktigheten av å inkludere andre stemmer enn bare myndighetsrepresentanter i så grunnleggende verdispørsmål.

Fredag 17. september arrangerte en koalisjon av frivillige organisasjoner og land, herunder Norge, et møte om rettighetene til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Arrangementet åpner med en viktig støtteuttalelse fra FNs generalsekretær Ban Ki-moon. Høykommissæren for menneskerettigheter Navi Pillay åpner arrangementet, og nobelprisvinner Desmond Tutu deltar med støtteerklæring på videolink. Flere sterke homorettighetsstemmer fra Sør deltar, fra land som Kamerun, Guyana og India.

Møtet tar opp vold og overgrep mot seksuelle minoriteter – en svært sårbar gruppe i mange land. Verden rundt utsettes lesbiske, homofile, bifile og transpersoner daglig for grove menneskerettighetsbrudd. Arrangementet vil fokusere på hvordan rådet kan møte denne alvorlige utfordringen.