Utenriksdepartementet

Norge beklager parlamentsvedtak i Somalia

Nyhet   •   feb 08, 2011 16:19 CET

Norge beklager at Somalias overgangsparlament egenhendig har vedtatt å forlenge sitt mandat med tre år. – Dette kan vanskeliggjøre arbeidet med å skape bred nasjonal enighet om nye og legitime institusjoner for Somalia, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Det nåværende mandatet til Somalias overgangsregjering og -parlament utløper i august i år. Det arbeides med å skape legitime institusjoner som kan styre Somalia etter dette. Norge støtter aktivt opp om dette arbeidet.

3. februar vedtok Det somaliske overgangsparlamentet å forlenge sin mandatperiode med tre år. Beslutningen ble tatt uten konsultasjoner med berørte parter. Norge frykter at en slik ensidig beslutning kan gjøre det vanskeligere å nå frem til bred enighet om en videre prosess som både det somaliske folket og det internasjonale samfunnet kan støtte.

- Somalia trenger stabilitet og fred. Vi oppfordrer overgangsparlamentet og alle berørte somaliske parter til å søke samarbeid om landets fremtidige institusjoner, sier utenriksminister Støre.