Helse- og omsorgsdepartementet

Norge best i Europa på kreftoverlevelse

Nyhet   •   nov 22, 2011 10:44 CET

En fersk rapport fra OECD viser at norske kreftpasienter har de beste mulighetene til å overleve.  - Jeg er veldig stolt over norske kreftleger, som gjennom hardt arbeid har plassert Norge på Europatoppen i kreftoverlevelse, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Rundt 30.000 personer rammes årlig av kreft, og belastningen er stor, både for pasientene og deres nærmeste. Helse- og omsorgsministeren er derfor full av lovord overfor alle dem som har bidratt til de gode resultatene.

- At OECD i sin siste rapport nå slår fast at vi nå er på topp i Europa og Norden, hadde ikke vært mulig uten systematisk innsats fra engasjerte leger og sykehusmiljøer, tøffe prioriteringer og endringer, sier Strøm- Erichsen, og fortsetter:

- Jeg vil fortsette å satse tungt på kreftomsorgen både ved økte ressurser, og nødvendige endringer i sykehusene. Slik kan vi øke overlevelsen ytterligere. Selv om vi er best i Europa i denne undersøkelsen, så skal vi bli enda bedre.

For tarmkreft ligger vi godt over gjennomsnittet av OECD landene og foran våre naboland, for brystkreft er vi best i Europa og for livmorhalskreft er Norge best i verden.

- At vi nå er i Europatoppen er en vesentlig forbedring. Forrige OECD rapport i 2009  viste at Norge lå på nivå med gjennomsnittet av sammenlignbare land og etter Sverige og Finland. Nå er vi på topp, og jeg vil gjerne få rose alle dyktige fagfolk som har oppnådd så gode resultater, sier helse- og omsorgsminister Anne- Grete Strøm- Erichsen.

Samtidig peker statsråden på betydningen av at behandlingen av kreftpasienter skjer så raskt som mulig. Regjeringen har nylig gått ut med en målsetting om at behandling for 80 prosent av kreftpasientene skal starte innen 20 virkedager.

- Rask behandling kan gjøre at resultatene blir enda bedre, men like viktig er det at rask og effektiv behandling bidrar til å redusere frykt og usikkerhet og gir en bedre opplevelse for pasientene. 

 

Følg oss på Facebook       Følg oss på Twitter