Forsvarsdepartementet Norge

Norge deltar i samarbeid for å styrke lufttransportkapasiteten i Europa

Nyhet   •   nov 23, 2011 11:31 CET

Forsvarsdepartementet signerte 10. november en avtale med European Defence Agency (EDA) om norsk deltakelse i European Air Transport Fleet (EATF).

Materielldirektør Morten Tiller, FD, og Chief Executive Claude-France Arnould, EDA, under undertegningen av avtalen om Norges tilslutning til EATF (EDA)

EATF er et initiativ som skal bidra til å styrke og effektivisere den totale lufttransportkapasitet i Europa gjennom tettere samordning mellom ulike nasjonale og multinasjonale kapasiteter og strukturer, og gjennom forenkling og harmonisering av nasjonale og europeiske prosedyrer og regelverk for militær lufttransport.

Arbeidet omfatter blant annet forenkling av regler og rutiner for diplomatisk klarering av militære lufttransportfartøyers transittering av europeisk luftrom. Samarbeid på treningssiden er et annet eksempel.

EATF er et partnerskap hvor både nasjoner og internasjonale organisasjoner og strukturer kan delta. EDAs rolle er å tilrettelegge for samarbeidet gjennom analyser, studier og ledelse av arbeidsgrupper.

19 europeiske land har signert EATF-avtalen. Disse er Belgia, Bulgaria, Finland, Frankrike, Hellas, Italia, Litauen, Luxemburg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Spania, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike.

Ytterligere informasjon kan leses på EDAs hjemmeside: http://www.eda.europa.eu/News/11-11-16/Norway_joins_the_European_Air_Transport_Fleet