Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Norge deltar på FNs generalforsamling

Nyhet   •   okt 07, 2010 16:15 CEST

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet  (BLD) deltar på deler av årets generalforsamling under møtene i 3. komité som blant annet behandler saker som gjelder menneskerettigheter, kvinner, barn, rasisme og diskriminering, sosiale utviklingsspørsmål knyttet til ungdom, familie, alder og personer med funksjonsnedsettelser.

Norges innlegg under dagsorden punkt 27 om “Social Development, Mainstreaming Disability in Development” (Sosial utvikling og Integrering av personer med funksjonsnedsettelser i utviklingsarbeidet) ble holdt av Ann-Marit Sæbønes, spesialrådgiver i BLD 4. oktober 2010.

Innlegget kan du lese her (word) / (Pdf)