Forsvarsdepartementet Norge

Norge donerer feltsykehus til Makedonia

Nyhet   •   nov 19, 2010 09:41 CET

- Vi har et tett militærmedisinsk samarbeid med Makedonia, spesielt i Afghanistan, hvor et makedonsk kirurgisk team inngår i det norske styrkebidraget. Jeg er glad for at Norge nå kan støtte dem med et feltsykehus, sier statssekretær Roger Ingebrigtsen, som besøkte Skopje i går.


Statssekretær Roger Ingebrigtsen donerte et feltsykehus til Makedonia. Her sammen med hans makedonske kollega Petar Esmerov.

Under besøket, som inngår i en rundreise på Balkan, underskrev han en donasjonsprotokoll, som er startskuddet for den norske donasjonen av et såkalt Rolle 2-feltsykehus til Makedonia.
- Sykehuset skal leveres innen utgangen av 2012, og målet er at Makedonia skal være klare til å stille dette til internasjonale operasjoner i løpet av 2014, sier Ingebrigtsen. 

Sykehuset er en del av Makedonias NATO Partnership Goals. Norge bidrar med dette til at Makedonia kan delta i internasjonale operasjoner på egenhånd.

Godt sanitetssamarbeid
Norge har siden 2007 hatt et militærmedisinsk samarbeid med Makedonia. Norge har forpliktet seg til å bidra med økonomisk og teknisk støtte til et militærmedisinsk treningssenter i Skopje, støtte til etterutdanning/kurs for relevant sanitetspersonell og donasjon av et Rolle 2-feltsykehus.

Statssekretæren er meget fornøyd med samarbeidet mellom Norge og Makedonia.
- Våre relasjoner har utviklet seg markant de siste årene. Det beste eksempelet på dette er det gode samarbeidet vi har i Afghanistan, der Makedonia allerede i dag bidrar med et kirurgisk team til det norske styrkebidraget i PRT/Afghanistan. Jeg er veldig imponert over det jeg har sett her nede, sier Roger Ingebrigtsen.

Bygger kompetanse
Han understreker at det makedonske bidraget i Afghanistan er godt integrert med det norske, og at det får positive tilbakemeldinger.

Norge har i to tiår bidratt til forsvars- og sikkerhetsreform på Balkan, for å bidra til demokratisk kontroll over de væpnede styrker, og nærmere euroatlantisk integrasjon. Besøket til Makedonia, Serbia og Bosnia-Hercegovina understreker det fortsatte engasjementet på norsk side.
- Vi vil fortsette å bidra til kompetanse- og kapasitetsbygging på Balkan, slår statssekretæren fast.


Statssekretær Roger Ingebrigtsen og hans makedonske kollega Petar Esmerov.