Landbruks- og matdepartementet

Norge en matpakkenasjon

Nyhet   •   nov 10, 2010 09:05 CET

I dag møter landbruks- og matminister Lars Peder Brekk vinnerne av COOP Norges matpakkekonkurransen for ungdomskoletrinnet. Samtidig legges det frem resultater fra en dagsfersk undersøkelse om matpakker som Sentio har utført på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

Matpakkeundersøkelsen
Norge er matpakkenasjonen over alle matpakkenasjoner. Undersøkelsen viser at over 40 prosent av Norges befolkning over 15 år vanligvis spiser matpakke til lunsj og nesten 30 prosent smører seg en matpakke hver dag.

Det er grunn til å tro at det vil holde seg omtrent slik fremover, for 88 prosent har ikke skiftet lunsjvaner de siste fem årene. Den viktigste årsaken til at respondentene i undersøkelsen vanligvis benytter matpakke, er at matpakken er billigere enn andre lunsjalternativer.

For de som tenker at det tar for lang tid å lage matpakke om morgenen, har matminister Brekk et tips; Gjør slik som over 60 prosent av de som lager matpakke, og lag matpakken kvelden før!


Fra dagens besøk: Brekk sammen med matpakkevinnerne, fra venstre, Rebecca Selnæs, Runa Halleraker, Nora Eklo, Maren Wessel-Berg og adm.dir. i Coop, Ola H. Strand.

Forsidebilde: Matpakke. Foto: broedogkorn.no