Utenriksdepartementet

Norge er bekymret for utviklingen i Hviterussland

Nyhet   •   feb 03, 2011 10:34 CET

-  Situasjonen i Hviterussland etter uroen i forbindelse med presidentvalget, gir fortsatt grunn til sterk bekymring, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- Personer som holdes fengslet på politisk grunnlag, må umiddelbart løslates. I likhet med EU og USA vil også vi reagere med konkrete tiltak. Vi vil styrke vår støtte til de krefter som arbeider for demokrati og menneskerettigheter, sier utenriksministeren.

Statssekretær Espen Barth Eide deltar 2. februar på en giverlandskonferanse i Warszawa for å styrke koordineringen av politikken overfor Hviterussland og støtten til demokratibevegelsen i landet.

Norge vil i likhet med EU-landene innføre innreiserestriksjoner og frys av finansielle midler rettet mot hviterussiske myndighetspersoner som har bidratt til valgfusk, eller som hadde medansvar for myndighetenes brutale inngripen overfor demonstrasjonene etter presidentvalget. - Vi ønsker ikke å ramme det hviterussiske folk. Vi vil styrke vår støtte til det hviterussiske sivile samfunn og studenter, understreker Støre.

Norge øker støtten til prosjektsamarbeid med Hviterussland fra 15 millioner i 2010 til 20 millioner kroner i 2011. Norge vil fortsette å støtte det sivile samfunnet i Hviterussland gjennom prosjektsamarbeid med norske organisasjoner.

Norge lanserer også et nytt bidrag til det hviterussiske universitetet European Humanities University (EHU), som i 2004 ble stengt av hviterussiske myndigheter og da flyttet til Vilnius. Universitetet er det eneste hviterussiske universitetet som baserer sin undervisning på akademisk frihet og der studentene stimuleres til kreativ og kritisk tenkning.

- Det er viktig at hviterussiske ungdommer får mulighet til å utvikle slike ferdigheter, som er helt grunnleggende i et demokratisk samfunn. Norge lanserer derfor et bidrag på seks millioner kroner til EHU over to år. I tillegg vil vi bidra med 600 000 kroner til et eget krisefond for studenter som utestenges fra universitetene i Hviterussland, som vil gjøre det mulig for dem å fullføre studiene ved EHU, sier utenriksminister Støre.

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Tora Aasland, har tatt initiativ til en felles henvendelse fra utdanningsministre i syv europeiske land overfor sin hviterussiske kollega. De tar opp situasjonen for studenter og lærere som deltok i demonstrasjonene etter presidentvalget og uttrykker bekymring over manglende akademisk frihet i Hviterussland.