Utenriksdepartementet

Norge fordømmer bruk av klasevåpen

Nyhet   •   apr 08, 2011 10:05 CEST

Det rapporteres nå om thailandsk bruk av klaseammunisjon i Kambodsja. - Dersom disse rapportene stemmer, er dette meget alvorlig, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

I forbindelse med en grensekonflikt med Kambodsja skal Thailand ha brukt klasevåpen i februar i år.  Norsk Folkehjelp, som jobber både i Thailand og i Kambodsja, har nylig besøkt grenseområdet rundt det omstridte tempelet Preah Vihear.  Organisasjonen har nå rapportert funn av klaseammunisjon av typen M42/M46 og M85. Flere personer skal ha blitt skadet eller drept og mange har flyktet. Ettersom folk nå vender tilbake til sine landsbyer, utgjør ueksplodert klaseammunisjon en stor fare for befolkningen.   

- Norge fordømmer all bruk av klaseammunisjon. Dette er et våpen som rammer sivile og skaper store og uakseptable humanitære konsekvenser i lang tid etter bruk, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. - Sørøst-Asia er en region som allerede er hardt rammet, og hendelsen på grensen mellom Kambodsja og Thailand viser med all tydelighet hvorfor dette våpenet nå er forbudt. 

Klaseammunisjon er et områdevåpen som gjør det umulig å skille mellom militære mål og sivile, og som forårsaker store lidelser blant sivile under og lenge etter krigshandlingene. 

- Rapporten fra Cluster Munition Coalition og Norsk Folkehjelp viser hvor viktig det var å få på plass Konvensjonen om klaseammunisjon som forbyr all bruk av dette våpenet.  Det er nødvendig med fortsatt innsats for å få enda flere land til å slutte seg til.  Jeg oppfordrer både Thailand og Kambodsja til å slutte seg til konvensjonen snarest og til å samarbeide om å hindre at flere drepes eller skades av dette våpenet, sier Støre. 

Norge bidrar i samarbeid med humanitære organisasjoner og FN til å rydde eksplosiver og hjelpe ofrene for klaseammunisjon, landminer og andre eksplosiver over hele verden.