Utenriksdepartementet

Norge gir 240 millioner i budsjettstøtte til palestinernes regjering

Nyhet   •   feb 17, 2010 15:21 CET

Norge har overført et bidrag på 240 millioner kroner til de palestinske myndigheter (PA). Støtten er en oppfølging av Norges tilsagn under Paris-konferansen i desember 2007 og går til gjennomføringen av den palestinske reform- og utviklingsplanen. Støtten setter PA i stand til å opprettholde tjenestetilbudet til befolkningen innenfor utdanning, helse og sikkerhet.

- Disse midlene vil komme den palestinske befolkningen til gode, også den hardt prøvede sivilbefolkningen på Gaza, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Norge var blant de første giverlandene som overførte bidrag for 2010. Budsjettstøtten kanaliseres via et fond administrert av Verdensbanken. Fondet bidrar til koordinering mellom givere og sikrer kontroll med bruken av pengene. Som leder av giverlandsgruppen og som stor giver legger Norge stor vekt på at det foreligger streng kontroll med bruk av pengene.

- Budsjettstøtten disponeres i henhold til palestinernes egne utviklings- og reformplaner og Verdensbankens krav. Vi er trygge på at midlene kommer den palestinske befolkningen til gode, sier utenriksministeren.

Palestinske myndigheter har begrensede muligheter til å skaffe seg egne inntekter. Situasjonen er blitt ytterligere forverret av Gaza-krigen.

- En forutsetning for en livskraftig palestinsk økonomi er at Israel lemper på dagens restriksjoner på bevegelsesfrihet og fri flyt av varer og tjenester. Israel sitter med nøkkelen til en bærekraftig og uavhengig palestinsk økonomi, sier Støre.

Palestinske myndigheter står overfor store finansielle utfordringer. Budsjettstøtten er viktig for å bidra til befolkningens tillit til de palestinske selvstyremyndigheter.

- Støtten er også et uttrykk for vår tillit til president Mahmoud Abbas og statsminister Salam Fayads regjering i deres arbeid for å opprette en demokratisk, palestinsk stat, sier Støre.