Utenriksdepartementet

Norge gir 30 millioner til FNs fredsbyggingsfond

Nyhet   •   nov 22, 2011 13:48 CET

Norge vil bidrag med nye 30 millioner kroner til FNs fredsbyggingsfond. Fredsbyggingsfondet støtter aktiviteter i konfliktområder som søker å bidra til stabilitet og fredelig løsning av konflikter. Fondet er en viktig kanal for norsk innsats innen fredsbygging.

Fredsbyggingsfondets rolle er å sørge for bistand til land der det har vært konflikter, og støtte fredsbyggingsaktiviteter som bidrar til stabilisering og dermed øke et lands mulighet til å fremme fredelig løsning av konflikter. Fondet er således en viktig kanal for norsk bistand og et viktig virkemiddel i norsk fredsbyggingspolitikk.  

Fondets styrke er at det kan reagere raskt når behov oppstår og at det fokuserer på såkalte ”glemte konflikter”. Et tyve-talls land har til nå mottatt støtte fra fondet; blant annet Øst-Timor, Kenya og Sierra Leone.  

Norge var en av initiativtakerne til opprettelsen av FNs fredsbyggingsfond i 2005 og er i dag fondets fjerde største giver. Tidligere har Norge bidratt med 200 millioner kroner (2006) og øker nå dette bidraget med ytterligere 30 millioner. Andre store givere er Sverige, Storbritannia  og Nederland.  

Fredsbygging er et prioritert satsingsområde for norsk utenrikspolitikk. Aktiv støtte til, og samarbeid med FNs fredsbyggingsarkitektur er en sentral del av dette arbeidet. Norge er i 2011-12 med i Fredsbyggingskommisjonens organisasjonskomité, og har i tillegg til betydelige bidrag til Fredsbyggingsfondet, vært representert i Fondets rådgivende organ.