Finansdepartementet Norge

Norge jobber for å beholde innskuddsgarantiordningen

Nyhet   •   des 04, 2009 16:32 CET

Norge og finansminister Sigbjørn Johnsen har i dag tatt opp den norske innskuddsgarantiordningen på nordisk finansministermøte i København.

- Vi jobber intenst for å beholde den norske innskuddsgarantiordningen slik den er i dag, og slik at den ikke blir begrenset av EU. Jeg har i dag varslet på møte med mine nordiske kolleger at de vil få et brev fra meg hvor jeg ber om en bekreftelse fra de andre nordiske ministerne om at de ikke vil gå imot en videreføring av den norske ordningen, sa finansminister Sigbjørn Johnsen etter møtet.

Den norske innskuddsgarantiordningen, med dekning på to millioner kroner per innskyter per bank, er en viktig del av norske finans regulering. Den gode dekningen, sammen med en helhetlig og konsistent finansregulering for finanssektoren for øvrig, bidro til at det ikke ble noe «run» mot norske banker under finanskrisen. Regjeringen hadde heller ikke behov for å utstede ubegrensede statsgarantier. EUs innskuddsgarantidirektiv har hatt et dekningsnivå på minimum 20 000 euro (ca 170 000 kr). Endringen av innskuddsgarantidirektivet økte beløpet til minimum 50 000 euro (ca 425 000 kr) fra 30. juni 2009, med videre økning og fullharmonisering til 100 000 euro (ca 850 000 kr) fra utgangen av 2010.

- Vi varslet både i budsjettforslaget for neste år og i Soria Moria II at vi vil forsvare den norske innskuddsgarantiordningen slik at den kan beholdes som i dag, sier Johnsen.

Regjeringen arbeider nå aktivt overfor EU med en åpning for å videreføre den nåværende norske innskudds garantien. Regjeringen er inneforstått med at dette må kombineres med fortsatt adgang til topping-up og eksportforbud. Med topping-up menes adgang for norske filialer av utenlandske banker til å slutte seg til den norske ordningen med en tilleggsgaranti slik at samlet garanti når opp til to millioner kroner per innskyter. Eksportforbudet vil innebære at norske banker som har virksomhet i utlandet, ikke kan ha høyere dekning i utlandet enn 100 000 euro overfor utenlandske kunder. Dette ble også understreket overfor de andre nordiske ministrene i dag.