Miljøverndepartementet

Norge melder inn nye våtmarksområder til Ramsarkonvensjonen

Nyhet   •   nov 15, 2010 09:18 CET

Miljøverndepartementet har i dag meldt inn 14 nye områder til Ramsarkonvensjonens liste over internasjonalt viktige våtmarksområder, ti på fastlandet og fire på Svalbard.

Ramsarkonvensjonen er en global avtale for å ivareta våtmarker. Konvensjonen har blant annet en liste over internasjonalt viktige våtmarksområder, såkalte Ramsarområder. Norge har i dag 37 områder på listen, og foreslår å utvide denne med 14 nye områder. For områdene som er inkludert i listen over Ramsarområder forplikter det enkelte land seg til å sikre at områdenes økologiske funksjon ikke forringes.

- Det er gledelig å kunne markere FNs internasjonale naturmangfoldår på denne måten, sier statssekretær Heidi Sørensen.

Dette er femte gang Norge melder inn områder på Ramsarlisten. Områdene er allerede vernet etter naturvernloven/naturmangfoldloven/Svalbardmiljøloven. Til sammen utgjør de 14 nye områdene 266 km² på fastlandet og 6952 km² på Svalbard, totalt ca 7218 km², av dette minst to tredjedeler vann/sjø.

Områdene er Reisautløpet i Nordreisa kommune, Målselvutløpet i Målselv og Lenvik, Evenes våtmarkssystem i Skånland, Glomådeltaet i Rana, Røstøyan i Røst kommune, Sklinna i Leka kommune, Ulendeltaet i Lierne, Rott-Håstein-Kjør i Sola kommune, Atnsjømyrene i Folldal og Stor-Elvdal og Sør-Fron, og Hedmarksvidda våtmarkssystem i Løten, Hamar og Ringsaker.
På Svalbard er det Sørkapp, Nordenskiöldkysten, Hopen og Bjørnøya som nå meldes inn.