Miljøverndepartementet

Norge og India samarbeider om naturmangfold

Nyhet   •   nov 24, 2010 09:22 CET

Norge har inngått en intensjonsavtale med India om å støtte etableringen av et senter for biologisk mangfold i Chennai i India. Avtalen ble underskrevet av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og Indias miljøvernminister Jairam Ramesh i New Delhi 19. november.

- Målet med den norske støtten er å bidra til at India når sine mål i kampen for å bevare naturmangfoldet. Utviklingen av et faglig samarbeid mellom våre to land vil være et viktig bidrag til dette. Vår nye lov om naturmangfold er et godt eksempel på hva vi kan tilføre India på dette området, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

India legger stor vekt på arbeidet med å bevare naturens mangfold. Sentrale oppgaver for det nye senteret blir å tilby råd og opplæring til indiske myndigheter nasjonalt og lokalt i arbeidet med å bevare naturmangfoldet. Det skal bygge opp ekspertise innen politikk og lovgivning på området og være tett koblet til de temaer som tas opp i Konvensjonen for biologisk mangfold. På norsk side vil Direktoratet for naturforvaltning og Fridtjof Nansen Institutt bidra i det faglige samarbeidet, og det er et mål at prosjektet skal bidra til gjensidig læring.

- Vi har forhåpninger til at dette senteret kan spille en viktig rolle i arbeidet med å bevare naturmangfoldet i India. Senteret etableres nå like i etterkant av den viktige internasjonale avtalen om tilgang og fordeling av genressurser fra Nagoya, og er et godt eksempel på at tett norsk-indisk politisk og faglig dialog over flere år på miljøområdet kan løftes opp og settes i sammenheng med de større, internasjonale forhandlingene, sier Solheim.


Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim sammen med den indiske miljøvernministeren Jairam Ramesh. Foto: Ragnhild H. Simenstad.