Miljøverndepartementet

Norge og Japan ønsker rettferdig utbyttefordeling av genressursene

Nyhet   •   okt 25, 2010 09:40 CEST

Statssekretær Heidi Sørensen diskuterte lørdag de pågående forhandlingene under FNs toppmøte i Konvensjonen for biologisk mangfold i Nagoya i Japan, med første viseminister i det japanske miljøministeriet: Shoichi Kondo.

Både Norge og det Japanske vertskapet legger stor vekt på å ferdigstille en avtale som skal sørge for at u-land får en del av inntektene etter salg av varer basert på genressurser hentet fra naturen, såkalt tilgang og utbyttefordeling av genressurser og å få frem nye offensive mål for å stanse tapet av naturmangfold innen 2020.

Norge vil delta med både statssekretær og miljø- og utviklingsministeren de siste og avgjørende dagene av partsmøtet. Den Japanske viseministeren gav uttrykk for at Norge gjør en viktig innsats i forhandlingene, og ba om norsk medvirkning til sluttføringen av forhandlingene.