Utenriksdepartementet

Norge og Slovakia enige om fordelingen av EØS-midlene

Nyhet   •   okt 27, 2010 09:15 CEST

Norge og Slovakia undertegnet i dag avtaler om fordelingen av EØS-midlene -  totalt 80,75 millioner euro. Flomvern, klimaendring, vold i nære relasjoner og sivilt samfunn er blant de prioriterte områdene.

Den slovakiske statsministeren Iveta Radičová og utenriksminister Jonas Gahr Støre undertegnet i dag rammeavtaler som trekker opp prioriterte områder for EØS-midlene i perioden 2009-2014. Også Island og Liechtenstein bidrar innenfor rammen av EØS.

Midlene fra EØS/EFTA (38,35 mill. euro) og Norge (42,4 mill. euro) for perioden 2009-2014 vil være rettet inn mot spørsmål knyttet til miljø og klimaendring, for eksempel flomvern og karbonfangst og -lagring (CCS). Arbeidet med å redusere vold i nære relasjoner, styrke sivilt samfunn, fremme dialog mellom partene i arbeidslivet, stipendordninger og fremme grensekryssende samarbeid skal også støttes.

- Vi er svært tilfreds med at vi kan undertegne disse avtalene ved denne spesielle anledningen. De gir oss en enestående mulighet for å styrke forbindelsene mellom Norge og Slovakia, sier utenriksminister Støre.

Slovakias statsminister Radičová understreker at hun setter stor pris på at Norge, Island og Lichtenstein på denne måten bidrar til å redusere forskjellene i Europa. - Jeg er svært oppmuntret av det faktum at Slovakia er den første av de 15 mottakerstatene som undertegner avtalene om fordelingen av midlene. Dette viser at det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Slovakia er sterkt og godt, sier Radičová. Hun er overbevist om at midlene vil føre til at mange bånd knyttes mellom ulike aktører i giverstatene og Slovakia, og bidra til et bedre liv for slovakene.

Miljø og klimaendring er det største prioriterte området i de nye avtalene. I alt er 31 millioner euro øremerket for tilpasning til klimaendring, fangst og lagring av karbon og innovasjon innen grønn industri. - Dette er et prioritert område for Norge, og mange norske institusjoner, for eksempel Innovasjon Norge, har mye ekspertise og erfaring å tilby som potensielle programpartnere, sier Støre.

Norge er en av de største bidragsytere til sivilt samfunn i regionen. Slovakiske frivillige organisasjoner vil være tilfreds med at den slovakiske og den norske regjeringen har besluttet å bevilge over 8 millioner euro til et nytt fond for frivillige organisasjoner.

Et særlig fokus på Rom-folkets situasjon, og de utfordringer de står overfor, vil inngå i de relevante programmene.

Avtalene innebærer også betydelig støtte til grensekryssende samarbeid og tar sikte på å styrke kontakter, relasjoner og samarbeid med land utenfor EU. Det vil også bli bevilget midler til bevaring og revitalisering av kultur- og naturarv, og til stipend til studenter og lærere.

Ett av målene med avtalene er å styrke det bilaterale samarbeidet gjennom partnerskap på program- og prosjektnivå. Mange norske institusjoner samarbeider gjerne med slovakiske partnere. Norge og Slovakia vil vedta nærmere bestemmelser om partnerskap på programnivå etter at avtalene er inngått.

Et nytt program i perioden 2009-2014 er midler fra Norge på 424.000 euro til arbeidet med å fremme anstendige arbeidsvilkår og trepartsdialog mellom arbeidstakerorganisasjoner, fagforeninger og offentlige myndigheter.