Utenriksdepartementet

Norge og Sverige vil fjerne radioaktive fyrlykter i Østersjøen

Nyhet   •   sep 22, 2010 08:55 CEST

Norge og Sverige undertegnet 20. september i Stockholm en avtale om å samarbeide med Russland for å fjerne radioaktive batterier i fyrlykter i Østersjøen og erstatte disse med miljøvennlige solcellepaneler.

- Strontiumbatterier i fyrlykter langs den russiske kysten utgjør en fare for helse og miljø og er dessuten en potensiell sikkerhetstrussel. Derfor er det viktig at Norge og Sverige nå samarbeider med Russland for å løse disse utfordringene, sier Norges ambassadør i Stockholm Anne Lund.

Ambassadør Lund og Sveriges strålevernsmyndighet ved generaldirektør Ann-Louis Eksborg undertegnet 20. september en intensjonsavtale i Stockholm  hvor partene forplikter seg til å samarbeide for å fjerne radioaktive strontiumbatterier i 71 russiske fyrlykter i Østersjøen. Finland sluttet seg til prosjektet i november 2009. Russland og Frankrike vil fjerne de siste 16. Norge vil bidra med 47 millioner kroner, Sverige med omkring 15,5 millioner norske kroner (18 mill svenske kroner), Finland med omkring 12,5 millioner norske kroner (1,5 millioner euro).

- Fyrlyktsamarbeidet i Østersjøen inngår som en del av Norges vellykkede atomsikkerhetssamarbeid med Russland hvor betydelige resultater er oppnådd. Norge fjernet i september i fjor den siste av i alt 180 strontiumbatterier i Nordvest-Russland. Det er derfor gledelig at samarbeidet med Russland på dette området nå videreføres i Østersjøen med både Sverige og Finland som bidragsyter, sier Lund.

Fylkesmannen i Finnmark er prosjektansvarlig på norsk side.