Utenriksdepartementet

Norge positiv til Russlands medlemskap i WTO

Nyhet   •   nov 14, 2011 10:40 CET

- Russisk medlemskap i WTO vil være et historisk skritt, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Etter 18 år med forhandlinger ble arbeidsgruppen for Russlands tiltredelse til WTO i dag enige om vilkårene for tiltredelsen. Alt ligger dermed til rette for at WTOs ministerkonferanse 15.-17. desember 2011 kan fatte det formelle vedtaket om Russlands tiltredelse til WTO. Medlemskapet vil tre i kraft så snart Russland har ratifisert avtalen. Alle de store økonomiene i verden vil dermed være medlem av organisasjonen.  

- Norge ser frem til endelig å kunne ønske Russland, som nabo, samarbeidspartner i nord og et av våre viktigste eksportmarkeder, velkommen i WTO. I en tid med store endringer i den globale maktbalansen, vil russisk medlemskap i WTO bidra til å gjøre WTO til en virkelig global organisasjon og til å styrke det globale samarbeidet om felles utfordringer, sier Støre.

Et medlemskap vil også være viktig for norsk næringsliv.

- For norsk næringsliv vil et russisk WTO-medlemskap også bidra til bedre vilkår og økt forutsigbarhet for samhandel og økonomisk samarbeid, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.