Samferdselsdepartementet

Norge slutter seg til luftfartsavtale mellom EU og USA

Nyhet   •   des 18, 2009 08:23 CET

Norge har sluttet seg til luftfartsavtalen Open Skies mellom EU og USA. Avtalen ble undertegnet i Brussel i dag, og innebærer at norske flyselskap vil få de samme konkurransevilkår som sine europeiske konkurrenter når det gjelder flyvninger mellom Europa og USA. Det innebærer altså at norske selskaper kan opprette flyvninger fra et EU-land til USA.

Luftfartsavtalen Open Skies mellom EU og USA trådte i kraft 30. mars 2008. Norge og Island har ønsket å slutte seg til avtalen og er blitt ønsket velkommen av EU og USA. 17. desember signerte Norge og Island sin tilslutning til Open Skies.

- For Norge er det viktigste med denne avtalen at norske flyselskap vil få de samme konkurransevilkår som sine europeiske konkurrenter for øvrig når det gjelder flyvninger mellom Europa og USA, sier Sigrid Brattabø Handegard, politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet.

Open Skies har etablert et transatlantisk luftfartsmarked mellom EU og USA. Når Norge og Island nå slutter seg til dette markedet, blir de to landene en del av det transatlantiske luftfartsområdet. Gjennom EØS-avtalen deltar Norge fra før i EUs indre marked på luftfartsområdet. Utvidelsen av EUs indre luftfartsmarked mot tredjeland og regioner er viktig for Norge, siden EØS-avtalen ikke omfatter avtaler med tredjeland. Norges tilsutning til luftfartsavtalen mellom EU og USA, gjør at norske og andre europeiske flyselskap vil konkurrere på like vilkår når det gjelder Atlanterhavstrafikken.

Avtalen innebærer at rettighetene for flytrafikk blir de samme for Norge og Island som for EU-landene og USA. Markedet for flytrafikk til og fra USA blir nå mer åpent, siden et norsk flyselskap kan etablere flyruter fra et EU-land til USA. Tilsvarende kan flyselskap fra EU-land etablere ruter fra Norge til USA. Avtalen danner i tillegg mønster for norsk og islandsk tilslutning til tilsvarende avtaler mellom EU og andre tredjeland, som for eksempel Marokko og Canada.

Avtalen gjør at norske flyselskap vil få flere muligheter til å betjene det amerikanske markedet. Dette er nytt og ville ikke ha kunnet forekomme under den eksisterende luftfartsavtalen Norge har med USA.

Norge deltar også i felleskomiteen som er ansvarlig for administrasjon av Open Skies I-avtalen, og som skal sikre en hensiktsmessig gjennomføring av avtalen.For flere opplysninger – se:

Luftfartsavtale - Open Skies (pdf)For bilder fra signeringen i Brussel 17. desember 2009 – se:

Bilder på Samferdselsdepartementets Flickr-side (bildene kan brukes fritt mot å oppgi Miriam Stackpole Dahl som kilde).