Gassnova SF

Norge tar teten i europeisk forskningsinfrastruktur

Nyhet   •   feb 15, 2013 09:34 CET

Sverre Quale leder prosjektet som skal etablere en distribuert forskningsinfrastruktur i verdensklasse. Foto: Claude R. Olsen

Land som har store laboratorier for forskning og utvikling av CO2-håndtering har samlet seg i det europeiske prosjektet ECCSEL. Norge tok initiativet og har ledelsen. Faktisk ligger bortimot halvparten av de europeiske forskningsfasilitetene i Norge.

Bygging og drift av store laboratorieanlegg er svært kostbare. Likevel er CO2-forskningen fordelt på førti-femti laboratorier og større anlegg i Europa. Mye forskning skjer parallelt og prosjektene snakker lite med hverandre. Det vil nå medlemmene av ECCSEL (European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure) gjøre noe med. Prosjektdirektør Sverre Quale ved NTNU har ledet en gruppe som skal få i gang en felles infrastruktur.

‒ Oppdraget vårt er å etablere og drifte en europeisk distribuert forskningsinfrastruktur for CO2-håndtering i verdensklasse. Planen er å ha et europeisk selskap på overnasjonalt nivå som skal lede og samordne infrastrukturen, sier han.

Nesten all de norske forskningsfasilitetene har vært støttet av forskningsprogrammet CLIMIT som administreres av Gassnova og Forskningsrådet.

Infrastrukturen i ECCSEL skal være åpen for alle forskningsinstitusjoner i Europa på like vilkår, forutsatt at de betaler for bruken av laboratoriene og anleggene. ECCSEL tenker også globalt og samarbeider i første omgang med Australia som har kommet langt i forskning og utvikling på CO2-håndtering.

Initiativet til å danne en europeisk infrastruktur kom fra Norge i 2007 slik at det kom med i veikartet som ESFRI (the European Strategy Forum on Research Infrastructures) laget i 2008. CO2-håndtering kom med på linje med infrastruktur for fagområder som bioteknologi og solenergi.

climit.no