Patentstyret

Norge tiltrer Genèveavtalen om internasjonal registrering av design

Nyhet   •   feb 24, 2010 16:29 CET

Innen sommeren vil det være mulig for norske borgere og virksomheter å søke om internasjonal registrering av design. Tiltredelsen til Genèveavtalen ble behandlet i statsråd 12. februar.

Med denne ordningen på plass blir det mulig å oppnå designbeskyttelse i mange land ved hjelp av én internasjonal søknad innlevert på ett språk (engelsk). For norsk næringsliv vil Norges medlemskap få stadig større praktisk betydning etter hvert som flere stater slutter seg til avtalen. Her er land som USA, Japan, Kina og Storbritannia viktige.

Prosessen frem til sommeren

Fredag 12. februar behandlet statsrådet tiltredelse til Genèveavtalen av 2. juli 1999 til Haagoverenskomsten av 6. november 1925 om internasjonal registrering av design. Utenriksdepartementet vil nå deponere tiltredelsesdokumentene hos World Intellectual Property Organization (WIPO). Patentstyret regner med at det vil skje i løpet av februar måned eller begynnelsen av mars. Tre måneder etter dette vil det være mulig for norske borgere og virksomheter med adresse i Norge å innlevere en internasjonal søknad enten direkte til WIPO eller via Patentstyret.

Arbeidet med å revidere Haagoverenskomsten begynte i 1991. Patentstyret deltok i forhandlingene på vegne av Norge – et arbeid som ble sluttført ved diplomatkonferansen i Genève i 1999. Genèveavtalen trådte i kraft i 2003 og har foreløpig 37 medlemmer.

Mer informasjon om internasjonal registrering av design finner du på Patentstyrets nettsider eller hos WIPO.