Landbruks- og matdepartementet

Norge trenger matprodusenter

Nyhet   •   sep 09, 2010 09:19 CEST

- Jeg er glad for å se så mange her i dag, og der flere av dere har et ønske om å gå inn i landbruket, sa landbruks- og matminister Lars Peder Brekk i dag da han besøkte Skjetlein videregående skole idag.

Videre understreket Brekk at landbruket trenger;
Selvstendige næringsdrivende – jordbrukere – hagebrukere – skogbruker.
Fagarbeidere. Akademisk arbeidskraft – veterinærer – landbrukskandidater med kjennskap til biologiske produksjoner – for å arbeide innen forskning – undervisning – rådgivning - forvaltning.

- Derfor blir rekrutteringen til landbruket og til landbruksutdanningen så viktig – spesielt er jeg bekymret for rekrutteringen til melkeproduksjonen, som er selve bærebjelken i norsk landbruk, ikke minst innen distriktsjordbruket, sa landbruks- og matministeren.