Miljøverndepartementet

Norge vil ha forbud mot flere farlige stoffer i elektronikk

Nyhet   •   nov 10, 2010 16:33 CET

EUs politiske organer forsøker nå å bli enige om revidert regelverk for bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr. Norge vil at flere stoffer bør vurderes for forbud under regelverket, og et bredt virkeområde som inkluderer alle elektriske og elektroniske produkter.

- Dette direktivet er viktig for å unngå helse- og miljøfarlig elektronikk på markedet i Norge. For å styrke reglene bør det vurderes forbud mot flere miljøgifter i elektriske og elektroniske produkter, sa miljø- og utviklingsminister Erik Solheim på Kjemikaliedagene.

I dag begrenser regelverket for elektriske og elektroniske produkter (RoHS-direktivet) innholdet av enkelt miljøgifter* , det gjelder også i Norge gjennom EØS-avtalen.

I forslag til nytt regelverk vil det komme bestemmelser for hvordan nye stoffer skal legges til forbudslisten. Parlamentet, og noen land, ønsker å navngi flere stoffer som må vurderes umiddelbart. Det har også vært uenighet om reglene skal omfatte alt elektrisk og elektronisk utstyr. Kommisjonen har støtte fra flere land i å begrense dette til bestemte produktgrupper. EUs politiske organer forsøker nå å finne enighet om dette.

- Det bør ikke være hull og gråsoner i det nye regelverket. Vi ønsker derfor at reglene omfatter alt elektrisk og elektronisk utstyr. Det får heller gis tidsbegrensede unntak der det er gode grunner for det, sa Solheim.

* Kadmium, bly, kvikksølv, seksverdig krom, polybromerte bifenyler og polybromerte difenyletere.