Kunnskapsdepartementet

Norge vil kartlegge opplæring om menneskerettighetene

Nyhet   •   des 02, 2009 14:07 CET

Opplæring og utdanning i menneskerettigheter er en forutsetning for å fremme og beskyttemenneskerettigheter. Norge har foreløpig ikke hatt en fullgod oversikt over kurs, lærerkvalifikasjoner og gjennomføring av slik opplæring. Man har heller ikke hatt god nok kunnskap om i hvilken grad personell i viktige yrker har tilstrekkelig kompetanse til å identifisere mulige menneskerettighetsbrudd. 

For å få en bedre oversikt over opplæring og utdanning i menneskerettigheter i Norge planlegges det derfor en studie om dette neste år.Kunnskapsdepartementet vil konsultere aktuelle samfunnsaktører i forbindelse med dette arbeidet.

 

Den nye formålsparagrafen for grunnskolen og videregående utdanning trådte i kraft i januar 2009. Menneskerettigheter er spesifikt inkludert som en grunnleggende verdi i formålsparagrafen. Menneskerettighetene er også innlemmet i læreplanene for grunnskolen, ungdomstrinnet og videregående skoler i flere klassetrinn og i ulike fag. Læringsmål om barns rettigheter og menneskerettigheter for spesifisert for både fjerde, sjuende og tiende klassetrinn og i videregående skoler.

 

I samarbeid med Europarådet, etablerte i Norge i 2008 Det europeiske Wergeland Senteret i Oslo. Senteret skal være et resurssenter for undervisning i interkulturell forståelse, menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap.

Fakta: Alle FNs 192 medlemsland skal hvert fjerde år redegjøre for hvordan de oppfyller sine forpliktelser om menneskerettigheter. 48 land «høres» hvert år, fordelt på tre runder med 16 land i hver omgang. Forut for høringen har Norge utarbeidet en omfattende en rapport om hvilke av FNs konvensjoner og protokoller landet har undertegnet, ratifisert og gjennomført. I tillegg har Norge laget en nasjonal rapport om status for menneskerettighetene.