Miljøverndepartementet

Norge vil samarbeide tettere med EU om luftforurensninger

Nyhet   •   des 04, 2009 16:35 CET

EØS-komiteen vedtok 4. desember å innlemme det såkalte takdirektivet, om nasjonale utslippstak for visse forurensende stoffer til luft, i EØS-avtalen. - Dette innebærer et mer forpliktende samarbeid med EU om luftforurensning, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

EU-direktiv 2001/81/EF, som setter utslippgrenser for blant annet svovel og nitrogenoksider er nå altså innlemmet i EØS-avtalen.

Direktivet setter årlige utslippstak for de enkelte land fra 2010. Dette gjelder svovel (SO2), flyktige organiske forbindelser (VOC), ammoniakk (NH3) og nitrogenoksider (NOx). Direktivets utslippstak for landene i EU samsvarer i hovedsak med tilsvarende krav i Gøteborgprotokollen. Norge forplikter seg gjennom EØS-beslutningen til å gjennomføre de samme utslippsreduksjonene som vi gjør i Gøteborgprotokollen.

- Luftforurensninger krysser landegrensene og arbeidet med å redusere langtransportert luftforurensning i Europa er svært viktig for miljøet i Norge. Det er derfor bra at vi videreutvikler sam¬arbeidet med EU på dette området, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Utslippsutviklingen til nå og fremskrivningen av utslippene tilsier at Norge vil overholde utslippstakene i EØS-beslutningen fra 2010 for alle gassene unntatt NOx. NOx-kravet regner vi med å nå fra 2012. Som følge av avgiften på utslipp av NOx og miljøavtalen mellom Miljøverndepartementet og 14 næringsorganisasjoner, gjennomfører Norge nå omfattende tiltak for å redusere NOx-utslippene, særlig fra skip og fiskefartøy.