Utenriksdepartementet

Norge vil styrke politiinnsatsen på Haiti

Nyhet   •   sep 14, 2010 16:44 CEST

Norge annonserte i Sikkerhetsrådet mandag at vi er rede til å sende fem politifolk til FNs stabiliseringsstyrke i Haiti (Minustah).

FN har mottatt navn på fem norske politifolk og disse vil bli vurdert i løpet av kort tid. Disse skal først og fremst arbeide med å forebygge og etterforske seksuelle overgrep i samarbeid med lokale politimyndigheter. Dette er første gang man fra norsk side bidrar målrettet med denne typen politikompetanse til en fredsoperasjon.

- Beskyttelse av sårbare grupper er ett av kjerneområdene for det norske engasjementet på Haiti. Jeg er glad for at vi også nå bidrar helt konkret med et team som kan bidra til å gjøre en viktig forskjell på bakken på Haiti. Seksuell vold er dessverre fortsatt en stor utfordring, og det er viktig å bidra til økt beskyttelse nettopp mot dette, sier Norges spesialutsending til Haiti, Espen Rikter-Svendsen.

I Sikkerhetsrådet understreket Norge for øvrig at menneskerettigheter og likestilling må være forankret i det fremtidige arbeidet med å sikre utvikling i Haiti. Det er også viktig at valgene i november blir godt forberedt og mest mulig betryggende gjennomført.

Flere land i Sikkerhetsrådet la stor vekt på å forebygge seksuelle forbrytelser og beskyttelse av sivile. Det er stor oppslutning om FNs engasjement i landet og det er ventet at Sikkerhetsrådet vil forlenge mandatet til stabiliseringstyrken med et år.

Det norske innlegget ble holdt av ambassadør Tine Mørch Smith, nestleder ved den norske FN-delegasjonen i New York.

Se bilder fra Haiti her.