Miljøverndepartementet

Norges største og beste miljønettsted i ny drakt

Nyhet   •   sep 27, 2010 10:11 CEST

Norges beste kilde til lettfattelig og kvalitetssikret kunnskap om miljøet kommer i dag i ny drakt. Nye kart gjør Miljøstatus.no til et bedre kildeverktøy for blant andre journalister og skoleelever. - Miljøstatus er et skattkammer for alle som er interessert i miljøet. Nettstedet gjør det lett å lære om miljøet og lett å sjekke fakta, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Kartene er det viktigste nye på Miljøstatus. Du kan velge ditt eget nærområde, en region eller hele landet. Så kan du velge ett eller flere miljøtemaer og sette sammen kart med skreddersydd informasjon

– Her kan du zoome inn på nabolaget ditt. Du kan søke på forurensede områder på land og i vann, flomutsatte steder, vernet natur og mye annet, sier Ingunn Selvik, redaktør for Miljøstatus.

Journalister, skoleelever og offentlig ansatte er blant dem som kan ha nytte av Miljøstatus. Nettstedet dekker de aller fleste miljørelaterte temaer med både lettfattelige oversiktsartikler og mer detaljert faglig omtale. Du finner også lenker til lover, avtaler, nasjonale miljømål og andre nettsteder.

– Ønsker du en rask innføring i et miljøspørsmål, så finner du det tryggeste lynkurset på Miljøstatus, sier nettredaktør Ingunn Selvik. Nettstedet blir drevet av etatene i miljøforvaltningen i samarbeid med andre etater og forskningsinstitusjoner. Informasjonen blir løpende oppdatert og kvalitetssikret minimum to ganger i året.

Finn fakta og bruk dem - gratisFlere hundre fagfolk bidrar til Miljøstatus i Norge, og redaksjonen setter deg gjerne i kontakt med dem. Eller du kan selv dykke ned i store mengder miljødata og enkelt lage dine egne grafer. Mange av artiklene er illustrert, og alle kart og illustrasjoner kan fritt benyttes, med unntak av fotografier.

– Trenger du faktabokser, illustrasjoner og kart til arbeid eller skole kan du forsyne deg med god samvittighet. Men husk å oppgi kilde, sier nettredaktør Ingunn Selvik.

Se eksempler på temasider med minikart: Kulturmiljøer, truede arter, forurenset grunn.

Ting du kan bruke Miljøstatus til
-Research i jobbsammenheng og skolearbeid
-Fri bruk av kart og illustrasjoner (unntatt fotografier)
-Få oversikt over miljøforhold i nærområdet ditt, regioner eller hele landet

Om Miljøstatus i Norge
Et offentlig nettsted om miljøets tilstand og utvikling.
Laget av Direktoratet for naturforvaltning, Klima- og forurensningsdirektoratet, Norsk Polarinstitutt, Riksantikvaren og Statens strålevern. I tillegg bidrar en rekke andre etater og forskningsinstitusjoner. Statens kartverk leverer den underliggende karttjenesten.
Fylkesmennene lager Miljøstatus i fylkene. Flere kommuner har også egne Miljøstatus-sider.
Miljøstatus blir løpende oppdatert, og informasjon og data blir kvalitetssikret minimum to ganger i året.
Samarbeid i og utenfor miljøvernforvaltningen gjør det mulig for Miljøstatus å hente karttemaer fra en mengde ulike kilder.
Spørsmål kan rettes til:
Nettredaktør Ingunn Selvik, Miljøstatus i Norge
Telefon 22 57 35 80, e-post