Utenriksdepartementet

Norsk-britisk samarbeid om klimadiplomati – Støre og Miliband undertegnet ”Set of Priorities”

Nyhet   •   feb 26, 2010 09:36 CET

Utenriksminister Jonas Gahr Støre og Storbritannias utenriksminister David Miliband ble på et møte i London 19. februar enige om felles prioriteringer og tiltak for å bidra til å bekjempe klimaendringene.

Norge og Storbritannia støtter målet om at økningen i den globale gjennomsnitts-temperaturen ikke må overstige 2˚ Celsius. Ved å samordne den diplomatiske innsatsen vil begge land arbeide for å styrke mulighetene for å oppnå en juridisk bindende klimaavtale på FNs neste klimaforhandlingsmøte i Mexico senere i år.

En rekke fagdepartementer i begge land samarbeider nært på mange områder for å bekjempe global oppvarming, og klimadiplomatiet er et viktig virkemiddel for å støtte opp om denne innsatsen.

Hele teksten i samarbeidspapiret på engelsk kan laste ned her: ”Set of Priorities”