Utenriksdepartementet

Norsk fond for finansiering av filmer fra Land i Sør

Nyhet   •   okt 12, 2010 21:01 CEST

Utviklingsminister Erik Solheim og statssekretær i Kulturdepartementet Lotte Grepp Knutsen annonserte på en pressekonferanse i Filmens Hus 11. oktober at de to departementene går sammen om å opprette et nytt norsk filmfond. Sørfond vil starte sin virksomhet fra 2011, foreløpig for en prøverperiode på 5 år.

Det norske Sørfondet skal gi støtte på tilsammen 2 millioner kroner årlig til lokal produksjon av dokumentarer og spillefilmer i Land i Sør, filmer som ellers ikke ville kunne vært realisert.  Fondet skal vektlegge filmer med høy kunstnerisk verdi og sterk kulturell identitet som setter fokus på ytringsfriheten som en sentral verdi.  Målet er at de skal fremme diversitet, spore til debatt og stimulere til dialog, i kunstnernes hjemland, i Norge og internasjonalt. Slik vil filmene bidra til å fremme både kunstnerisk integritet og mangfold, både i filmmiljøene og på andre samfunnsområder.

Filmene skal lages i partnerskap mellom produksjonsselskap fra Land i Sør og norske produsenter.  Slik vil Sørfond bidra til å styrke kontakten mellom filmmiljøet i Norge og resten av verden.

Sørfond forankres administrativt hos Norsk Filminstitutt, som vil samarbeide tett med Film fra Sør.

Første runde med støttetildelinger ventes høsten 2011.