Landbruks- og matdepartementet

Norsk kulturarv som reisemål

Nyhet   •   okt 11, 2010 09:27 CEST

Kortreist mat og drikke, fortellinger, regional byggeskikk og et jordbrukslandskap i bruk. Trendene i reiselivet går mot det eksotiske, det stedegne, det unike og det autentiske. Men uproblematisk er det ikke. Med større fokus på kulturarv og historie, følger slitasje, ødeleggelse og kommersialisering. Med sideblikk til internasjonale forhold tar seminaret ”Aa, eg veit meg eit land” for seg kulturarven som reisemål her hjemme.

Seminaret ”Aa, eg veit meg eit land”
Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker
14. oktober 2010 kl. 10.00–16.15.

Seminaret inngår i en seminarserie i regi av Breidablikk, et nasjonalt forum for kulturarv. Statens landbruksforvaltning har bidratt med midler til Breidablikk som planlegger seks seminarer i 2010. Målgruppen er private foretak inne kulturarvsbasert næring, enkeltpersoner, og forvaltnings- og forskningsinstitusjoner som arbeider med kulturarv og verdiskaping. Gjennom seminarrekken tas det opp problemstillinger som berører landbruket, og 20-40 prosent av deltakerne er aktive bønder.

Forsidefoto: Bård Løken, Samfoto.