Miljøverndepartementet

Norsk Rødliste for arter 2010

Nyhet   •   nov 10, 2010 16:35 CET

- Naturvern virker, sa statssekretær Heidi Sørensen i sitt innlegg under lanseringen av ”Norsk Rødliste for arter 2010”. Rødlista ble lagt fram av Artsdatabanken på konferansen ”Natur 2010” i Stjørdal  9. november.

Den nye rødlista erstatter ”Norsk Rødliste 2006”. Sørensen sa i sitt innlegg at den nye rødlista har flere eksempler som viser at naturvern virker. På rødlista i 2006 var blomsten rød skogfrue vurdert som kritisk truet. På den nye rødlista er den vurdert til sterkt truet. Dette er blant annet fordi flere forekomster er innenfor naturreservater som forvaltes med hensyn til arten, og at det er satt inn tiltak gjennom en handlingsplan fra 2006.

Et annet eksempel på en art som har det bedre nå, er kongeørna. Den var før vurdert som nær truet, men er nå ute av rødlista fordi bestanden trolig er i vekst,  både i Norge og i våre naboland.

Samtidig har noen arter, som sanglerke, uer og flere av sjøfuglene, fått det verre. Selv om lista over truede arter er lenger enn i 2006, skyldes dette i hovedsak ny kunnskap om artene. Det er relativt få arter som har hatt en reell endring i størrelsen på populasjonen siden forrige rødliste.

Statssekretæren pekte også på at det er flest truede arter på sentrale Østlandet, og at vi blant annet gjennom de nye virkemidlene i naturmangfoldloven må sikre disse bedre beskyttelse når vi planlegger arealinngrep.

Les Heidi Sørensens foredrag.

Artsdatabanken


Statssekretær Heidi Sørensen gratulerer direktør i Artsdatabanken Ivar Myklebust med rødliste. Foto: Marianne Gjørv.