Miljøverndepartementet

Norsk-rumensk samarbeid om miljøbevisste offentlige innkjøp

Nyhet   •   feb 16, 2011 09:29 CET

- Offentlig sektor må bruke sin markedsmakt for å stille miljøkrav og stimulere til grønn innovasjon. Dette sa statssekretær Heidi Sørensen i sin innledning om norske erfaringer med miljøbevisste offentlige innkjøp i møtet med det rumenske miljøverndepartementet  i Oslo 14. februar.

En delegasjon fra det rumenske miljøverndepartementet er i Norge denne uken for å utveksle erfaringer med miljøbevisste offentlige innkjøp i Norge og Romania. 
Det rumenske miljøverndepartementet har et samarbeidsprosjekt med Miljøverndepartementet i Norge, ”Developing Emergent Ecological Markets in Romania”.  Hovedmålet for prosjektet er økt utvikling og bruk av miljøteknologi og økt bruk av miljøkrav ved offentlige anskaffelser i Romania.  Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) deltar også i samarbeidet fra norsk side. Prosjektet er støttet av EØS-midlene.

Politisk rådgiver i det rumenske miljøverndepartementet, Szabolcs Szepessy, la i sin innledning vekt på at miljøpolitiske virkemidler, som blant annet miljøbevisste offentlige innkjøp, er viktige tiltak for å komme ut av finanskrisen og bidra til grønn økonomisk utvikling i Romania.

Resten av uken vil delegasjonen har et omfattende faglig program hos Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) med gjensidig utveksling av erfaringer og diskusjoner om hvordan man kan øke bruken av miljøbevisste offentlige innkjøp. Delegasjonen vil også møte representanter for NHO, Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), Helse Øst, i tillegg til et besøk til Fylkesmannen i Vestfold, VOIS (Vestfold Offentlige Innkjøpssamarbeid) og prosjektet Grønt Lys Vestfold.


Statssekretær Heidi Sørensen innledet om miljøbevisste, offentlige innkjøp for en delegasjon fra Romania. Her er hun sammen Szabolcs Szepessy, som er politisk rådgiver i det rumenske miljøverndepartementet. Foto Marianne Gjørv.