Forsvarsdepartementet Norge

Norsk-spansk samarbeid om satellitt

Nyhet   •   sep 08, 2010 09:03 CEST

– Jeg er svært glad for å være her i dag, og jeg ser frem til å følge prosjektet videre, sier forsvarsminister Grete Faremo. Statsråden var meget fornøyd da hun og hennes spanske kollega Carme Chacon Piqueras tirsdag 7. september undertegnet en avtale om satellittsamarbeid.

Hittil har Forsvaret dekket sitt satellittbehov gjennom leie fra ulike kommersielle leverandører. Korte frister og leieperioder har imidlertid medført høye kostnader og usikkerhet knyttet til tilgjengelighet på tjenesten.


Spanias forsvarsminister Carme Chacon Piqueras og forsvarsminister Grete Faremo

Behov for sikker tilgang
Siden 2006 har departementet derfor arbeidet med alternative løsninger for å gi Forsvaret en sikker tilgang til satellitt. Målet er å sikre bredbåndskommunikasjon til alle Forsvarets avdelinger. Dette er ikke minst viktig for å ivareta norske styrkers behov for informasjonsutveksling på alle nivåer i krevende operasjonsområder.

– Vi har nå funnet en løsning som ivaretar våre behov på en meget god måte, sier Faremo.

– Det har vært en langvarig og krevende prosess, der en rekke alternativer har blitt vurdert. Dette blir en god løsning for Forsvaret, sier forsvarsministeren. Faremo påpeker også at byggingen av en satellitt sammen med Spania, fremfor å anskaffe en egen, innebærer reduserte kostnader for Forsvaret.

Forsvarets spanske samarbeidspartner, Hisdesat, driver allerede to militære kommunikasjonssatellitter og har lang erfaring med militær satellittkommunikasjon.

Langvarig forsvarssamarbeid viktig
– Det er generelt viktig for oss å fokusere på internasjonalt samarbeid der det er naturlig. Og i dette tilfellet har vi felles fokus på bidrag til internasjonale operasjoner og sammenfallende innsatsområder, sier Faremo. Statsråden vektla også betydningen av det samarbeidet som allerede eksisterer mellom Norge og Spania, ikke minst knyttet til Norges fem nye fregatter og den tilhørende gjenkjøpsavtalen, som kom mer enn 250 norske bedrifter til gode.

Under besøket i Spania rakk forsvarsministeren også blant annet å besøke National Institute for Aerospace Technology (INTA) og Astrobiologisk Senter (CAB), i tillegg til besøk i det spanske forsvarsdepartementet og inspeksjon av æresgarden.

– Dette har vært et spennende og lærerikt besøk, og jeg håper jeg får anledning til snart å besøke landet igjen, avslutter forsvarsministeren.