Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

Norske erfaringer med europeisk utdanningssamarbeid 2007-2013

Nyhet   •   jun 19, 2013 17:03 CEST

EUs program for livslang læring (LLP) er det største programmet for utdanningssamarbeid Norge deltar i. Programperioden 2007-2013 nærmer seg slutten, og det er naturlig å spørre: Hvilke resultater og ringvirkninger programmet har ført til?

SIUs ferske publikasjon viser noe av det som er oppnådd og gir eksempler på hvordan internasjonalt samarbeid har gitt nye muligheter både for enkeltpersoner og institusjoner.

Les hele publikasjonen Europeisk utdanningssamarbeid 2007-2013 her.

I perioden har 40 000 norske lærere, elever, lærlinger, studenter og andre innen opplæring hatt opphold i et annet land i Europa, og enda flere har deltatt i prosjektsamarbeid. Deltagere fra hele Europa har også vært i Norge eller samarbeidet med norske prosjektpartnere.

Det norske budsjettet for LLP-deltakelsen er på rundt 110 millioner kroner årlig. Om lag halvparten av midlene går til mobilitet og institusjonelt samarbeid innen grunnopplæring, den andre halvparten til høyere utdanning. I tillegg får norske utdanningsinstitusjoner støtte direkte fra EU til gjennomføring av store sentraliserte nettverksprosjekter.

I 2014 avløses LLP av et nytt utdanningsprogram: "Erasmus+" (2014-2020). Her styrkes det institusjonelle perspektivet samtidig som den økonomiske rammen ser ut til å øke betydelig. Programmet vil heller ikke være begrenset til Europa, ettersom man åpner opp samarbeid med universiteter og høyskoler i andre verdensdeler. Mobilitet på alle utdannings- og opplæringsnivå vil fortsatt være hovedaktiviteten.

"Erasmus+" vil utvilsomt gi nye og større muligheter til å videreutvikle internasjonaliseringen av – og kvaliteten på – norsk utdanning og opplæring. SIU er glad for å kunne være med og bidra til denne utviklingen.

Av: Runo Isaksen