Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ny bok om Damtilsynets 100-årige historie

Nyhet   •   jan 18, 2010 09:28 CET

Dammer og andre vassdragsanlegg er en svært viktig del av Norges infrastruktur, men kan også være en risiko for omgivelsene dersom ikke sikkerheten blir tatt på alvor. Siden 1909 har Norge hatt et offentlig tilsyn med sikkerheten av vassdragsanlegg. Denne historien har nå blitt samlet i en bok som har fått tittelen Autoritet, tillit, ansvar: Norsk vassdragstilsyn 1909-2009.

Historikeren Kjetil Kvist ble i 2004 engasjert av NVE til å gi en samlet framstilling av hvordan tilsynet ble opprettet og hvordan det har utviklet seg fram mot 100-års jubileet i 2009.

- Kjetil Kvist har klart å løfte fram mye nytt om Damtilsynets opprinnelse, og gir leseren interessante småhistorier om konkrete tilsynssaker, tilsynets arbeidsmetoder og om de ansatte, uttaler vassdrags- og energidirektør Agnar Aas.

Boken kan bestilles gjennom NVEs bibliotek.
Tlf: 22 95 93 43 
E-post

Kontaktperson
Lars Grøttå tlf. 22 95 92 37