Hæren

Ny brigadesjef i Brigade Nord

Nyhet   •   mai 09, 2014 21:00 CEST

Eldar Berli ble fredag 9. mai utnevnt til brigader og sjef for Brigade Nord.

Berli kommer fra stillingen som sjef for Situasjonssenteret (SITSEN) i Forsvarsstaben. Den nyutnevnte brigadesjefen har en omfattende militær karriere bak seg både fra inn- og utland. Han har blant annet vært sjef for avdelingen for fellesoperasjoner ved Forsvarets Stabsskole, sjef for 2.bn i Brigade Nord og instruktør ved USMC Command and Staff College i USA. Berli har operativ erfaring både fra Operation Enduring Freedom og ISAF, der han blant annet har vært Director of Operations ved ISAF/Regional Command North. I denne stillingen ledet han blant annet en enhet på 2500 mann i en omfattende flere ukers operasjon i et krevende operasjonsmiljø. Av utdanning kan nevnes Krigsskole og Stabsskole fra Norge, Command and General Staff College fra US Army, School of Advanced Warfighting fra USMCog NATO Defence College fra Roma.

Eldar Berli overtar en velfungerende brigade. Likevel er Brigade Nord i stadig utvikling og står i startgropen av en omfattende modernisering både med tanke på materiell og personell. Hæren ønsker den brigadesjefen hjertelig velkommen og ønsker lykke til i en spennende jobb i en spennende tid.