Utenriksdepartementet

Ny fase for Nato i Afghanistan

Nyhet   •   nov 24, 2010 09:25 CET

De 48 landene som har styrker i ISAF-operasjonen i Afghanistan ble under Nato-toppmøtet enige om at overføringen av sikkerhetsansvaret fra internasjonale til afghanske styrker vil starte i 2011.

Under Nato-toppmøtet i Lisboa 19.-20. november ble det holdt et særskilt møte om Afghanistan. Hele 48 ulike land bidrar nå med militære styrker til den Nato-ledede ISAF-styrken, og sammen med den afghanske presidenten, FNs generalsekretær og representanter fra andre større organisasjoner deltok disse under møtet i Lisboa.

Afghanistan-møtet i Lisboa føyer seg inn i rekken av store møter om Afghanistan, som fortsatt står svært høyt på agendaen både i og utenfor Nato. De mange utfordringene knyttet til sikkerhetssituasjonen og oppfølgingen av tidligere beslutninger var hovedspørsmål under møtet. Men i tillegg ble det også fattet nye beslutninger av stor betydning for den videre innsatsen i Afghanistan.

For det første sluttet samtlige stats- og regjeringssjefer fra de 48 bidragsytende landene seg til en erklæring som sier at overføringen av sikkerhetsansvaret fra internasjonale til afghanske styrker vil starte i 2011. Det ble også uttrykt støtte til den afghanske presidentens målsetning om at denne overføringsprosessen skal være sluttført mot slutten av 2014.

Da det militære oppdraget i Afghanistan er omstridt i svært mange land, var dette et budskap som fanget stor interesse i ulike nyhetsmedier verden over. Til dels ble erklæringen av visse media forstått slik at Nato vil forlate Afghanistan i 2014. Det er fortsatt ikke klarlagt hvilke områder som først vil overføres til et afghansk ansvar. I praksis vil dette avgjøres på grunnlag av en fagmilitær innstilling, som vil legges frem for Nato og den afghanske regjeringen, antakelig i løpet av våren 2011. I tiden frem mot 2014 vil stadig nye distrikter og provinser overføres, men prosessens takt og omfang vil bestemmes av utviklingen på bakken i Afghanistan. Rent konkret er det oppstilt en rekke kriterier for at et område skal kunne overføres til afghansk ansvar.

Det arbeides nå med å fastslå i hvilken grad disse kriteriene er oppfylt i Afghanistans 34 distrikter og 398 distrikter, slik at man kan styrke beslutningsgrunnlaget for den videre prosessen.

Den andre hovedsaken under toppmøtet i Lisboa var signeringen av en ny samarbeidserklæring mellom Nato og Afghanistan. Gjennom denne erklæringen trekkes det opp en del rammer og prinsipper for Natos mer langsiktige og ikke-operasjonelle støtte overfor Afghanistan, som det vil være behov for også utover 2014. Det vil etter toppmøtet utarbeides et mer konkret samarbeidsprogram, med fokus på ulike kapasitetsbyggende tiltak fra Natos side.

I samarbeidserklæringen reflekteres at man nå er i ferd med å gå inn i en ny fase hvor afghansk eierskap og suverenitet vil bli mer fremtredende. Det er lagt opp til at erklæringen skal revideres innen tre år, altså om lag ett år før ansvarsoverføringen forhåpentligvis er fullført.