Arbeidsdepartementet

Ny folketrygd: Enslige får høyere garantipensjon enn gifte/samboende

Nyhet   •   feb 04, 2011 09:15 CET

-I den nye folketrygden er all opptjent alderspensjon en individuell rettighet, og det skilles ikke mellom enslige og gifte/samboere. Det er bare den nye garantipensjonen, som folk får uten opptjening, som fortsatt vil være avhengig av sivilstand, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

-Årsaken til ulik minstesikring er at det er dyrere å bo alene enn når man er to som kan dele på utgiftene. Det er derfor rimelig å ha en noe høyere garantipensjon for enslige enn for gifte og samboere, sier arbeidsministeren.

I den nye folketrygden erstattes dagens minstepensjon av en ny garantipensjon. Den garanterer en pensjon fra 67 år uavhengig av tidligere inntekt. Et bredt flertall på Stortinget, alle partiene unntatt Frp, har vedtatt å videreføre prinsippet om at det fortsatt skal være en minstesikring i folketrygden og at denne skal være noe høyere for enslige enn for gifte/samboere.

Selv om ulik minstesikring for enslige og gifte/samboere videreføres i ny folketrygd, vil den praktiske virkningen likevel reduseres for framtidas pensjonister siden minstepensjonsfellen forsvinner.

Ny folketrygd sikrer bærekraften i pensjonssystemet de neste tiårene og har gode fordelingsvirkninger.

-Også framtidas folketrygd vil være sterkt omfordelende fra de med høy inntekt til de med lav inntekt, sier arbeidsministeren.

Les mer om minstesikringen i folketrygden.