Finansdepartementet Norge

Ny forskrift viderefører ordningen med utsatt frist ved elektronisk innsending av årsregnskap

Nyhet   •   des 03, 2009 16:49 CET

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift som viderefører ordningen, hvor det gis 1 måneds utsettelse med fristen for innsending av årsregnskap, dersom regnskapet sendes inn elektronisk via Altinn, for regnskapsår som avsluttes senest 30. juni 2011.

Departementet har lagt vekt på at ordningen med utsatt frist er et tiltak som har hatt stor betydning for økningen i andelen elektroniske innsendelser de siste par årene. Departementet mener det kan være uheldig å avslutte ordningen før målsetningen om andel av elektroniske innsendinger er nådd.

________________

Les forskriften her