Miljøverndepartementet

Ny geodatalov gir bedre tilgang til geografisk miljøinformasjon

Nyhet   •   sep 03, 2010 17:27 CEST

Den nye geodataloven ble godkjent i statsråd fredag, og skal sikre tilgang til geografisk miljøinformasjon nasjonalt og over landegrensene. Samtidig ble lovens generelle del satt i kraft.

Loven skal bidra til god og effektiv tilgang til geografisk miljøinformasjon for offentlige og private formål.

- Tilgang til pålitelig geografisk informasjon er nødvendig for å ta gode beslutninger på mange samfunnsområder, sier statsråd Erik Solheim.

Tilgang til slik informasjon er en del av den norske infrastrukturen fullt på linje med veier, havner, flyplasser, jernbane, energiforsyning og annet vi lett tenker på når det gjelder infrastruktur.

Miljøverndepartementet har pekt ut Statens kartverk til nasjonal koordinator for geodata. Kartverket skal samordne arbeidet med å dele data, etablere felles nasjonale løsninger og kontrollere bruken av den landsomfattende infrastrukturen for geografisk informasjon.

- Statens kartverk vil bygge videre på det gode samarbeidet som allerede er etablert i Norge digitalt, sier kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup. I Norge har vi gode systemer for dette allerede, og samarbeidsmodellene i Norge har vært et eksempel for resten av Europa. Loven gjennomfører et nytt punkt i EØS-avtalen om infrastruktur for geografisk miljøinformasjon i Europa.