Kunnskapsdepartementet

Ny GIV: KD inviterer til partnerskap for økt gjennomføring

Nyhet   •   nov 05, 2010 09:14 CET

Denne uka ble kommunene og fylkeskommunene invitert til tettere samarbeid for å få ned frafallet i videregående skole. Fylkeskommunene blir bedt om å etablere et samarbeid med store kommuner for å sikre overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. Målet er å skape permanente samarbeidsrelasjoner mellom kommunene og fylkeskommunene om de svakest presterende elevene.

- Fullført vidaregåande opplæring er heilt avgjerande for at ungdom skal stå godt rusta i møtet med arbeidsliv og vidare utdanning, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Tiltakene i prosjektet har som mål å øke elevenes motivasjon for, og evne til å gjennomføre videregående opplæring, blant annet gjennom en styrking av deres grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter. Det skal gjennomføres en intensiv opplæring som starter etter jul i 10. trinn, og som videreføres etter behov i overgangen til og i videregående opplæring.

Lenke til brev med invitasjon til fylkeskommunene og Oslo kommune