Olje- og energidepartementet

Ny gjennomgang av sjøkabelalternativet i Hardanger

Nyhet   •   sep 01, 2010 09:25 CEST

Olje- og energidepartementet presenterer i dag mandat og sammensetning av fire utvalg som skal stå for en uavhengig gjennomgang av sjøkabelalternativet i Hardanger.

I etterkant av konsesjon gitt 2.juli til å bygge luftledningen Sima-Samnanger, har Regjeringen tatt initiativ til denne eksterne gjennomgangen av sjøkabelalternativet. Utvalgene skal være ferdige innen 1. februar 2011.

- Vi setter ned fire utvalg, som vil sikre en fornyet, uavhengig og grundig gjennomgang av sjøkabelalternativet, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

De fire utvalgene er som følger:

Utvalg 1: Tekniske, økonomiske, miljømessige og andre relevante forhold knyttet til en sjøkabelløsning
- Leder: 
- Øvrige medlemmer: Inga Bruteig (Forskningssjef NINA), Kari Sletten (Forsker NGU), Vigeir Bunæs (Operasjonsleder, Install It)

Utvalg 2: Virkninger for kraftsystemet ved kabling
- Leder: Professor Göran Andersson, Direktør for EEH-Power Systems Laboratory i Zürich.
- Øvrige medlemmer: Arne Torstein Holen (professor NTNU), Professor Liisa Haarla (Aalto-universitetets tekniska högskola, Esbo, Finland)

Utvalg 3: Konsekvensene av at en eventuell sjøkabel vil ta lenger tid enn en luftledning
- Leder: Professor Fridrik Baldursson ved School of Business, University of Reykjavik.
- Øvrige medlemmer: Olvar Bergland (1.  amanuensis, UMB), Cathrine Hagem (Forsker (dr.polit), SSB)

Utvalg 4: Samfunnsøkonomiske virkninger av sjøkabelalternativet
- Leder: Professor Arild Hervik ved avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag ved Høyskolen i Molde.
- Øvrige medlemmer: Ann Lisbet Brathaug (seksjonssjef, SSB), Kåre Petter Hagen (professor NHH)

Regjeringen inviterer også Hardangerrådet og andre berørte kommuner til dialog underveis i denne prosessen. Alle utvalgene skal ha egne kontaktmøter med de berørte kommunene. Kommunene inviteres også til å diskutere den endelige utformingen av den vedtatte traséen.

- Departementet vil avholde høringsmøte for alle de involverte lokale og regionale instanser 10.februar 2011, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Les mer om mandatet for de fire utvalgene

Les mer om lederne i utvalgene


Presentasjon fra pressekonferansen i pdf format